TMT

Sen mitä emme osaa, opimme nopeasti. Olemme nopeita oppimaan ja panostamme siihen, että saamme syvän ymmärryksen asiakasyhtiöstämme, sen toimintaympäristöstä sekä teknologiasta ja palveluista. Valitsemme hankkeet tarkoin, ja lähdemme mukaan niihin, jonka näemme tuottavan aitoa lisäarvoa asiakkaalle.

Teknologiatransaktioiden yksi tärkein osa on määrittää ja ymmärtää markkinapotentiaali sekä teknologian oikea arvo ostajalle sekä muille hankkeeseen osallistuville tahoille, joko yksittäisenä tai yhdistämällä tahojen resurssit. Sama periaate pätee riippumatta arvoketjun osasta tai teknologian käyttökohteesta. Olemme toteuttaneet lukuisia monimutkaisia transaktioita eri toimialoilla, auttaen asiakkaitamme saavuttamaan täyden synergiat huomioivan arvon selkeästi kommunikoimalla synergioiden konkreettisen arvon.

Teknologiatransaktioissa tyypillisesti on pienempi joukko tahoja, jotka voivat hyödyntää kyseistä teknologiaa, ja nämä tahot toimivat usein samalla toimialalla tai sen läheisyydessä pyrkien laajentumaan uudelle markkinalle tai sen sisällä. Teknologiatransaktiot harvoin toteutetaan huutokauppana, korostaen huolellisen valmisteluvaiheen ja prosessin toteutuksen merkitystä.