3.2.2021

Translink neuvonantajana suomalaisen Visyn ja ruotsalaisen Sensebitin fuusiossa